PROJELERİMİZ

Şirketimiz markası olan Cactus Media ile ortaklaşa AB odaklı iletişim ve yayıncılık çalışmalarımız bulunmaktadır.

Çelik İhracatçıları Birliği – MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Çelik İhracatçıları Birliği’ne ait (ÇİB), İstanbul’un ilk güdümlü projesi olan 2 yıl süreli Çelik Test ve Araştırma Merkezi Projesi (ÇETAM) kapsamında fizibilite, proje geliştirme ve uygulama danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ne (GİSBİR), gemi inşa sektörü alanına gelen meslekler için Ulusal Meslek Standartları süreci danışmanlığı ve gemi inşa sektörü meslek haritasının hazırlanması hizmeti verilmektedir.

Türkiye Disleksi Vakfı

Türkiye Disleksi Vakfı’na çeşitli hibe programlarına yönelik proje geliştirme danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Çelik İhracatçıları Birliği

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, Çelik İhracatçıları Birliği’ne ait Ticaret Politikası Önlemleri URGE Projesi kapsamında, ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne ait Gebze Bölgesinde Teknoloji Transferi Durum Analizi ve Haritalandırma Çalışması Projesi kapsamında Teknoloji Transferi Durum Analizi ve Haritalandırma Raporu hazırlanmıştır.

TC. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

TC. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne (BYEGM) ile Gazetecilik alanında toplam 10 meslek için ulusal meslek standardı hazırlama hizmeti verilmiştir.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’na yatırımın sosyal geri dönüşü analizi ve raporlama hizmeti verilmiştir.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, 1 yıl süreli Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’na (KİPLAS) ait Kimya Sektörü Afetlere Hazırlık Sistemi Projesi (KİM-AHS) için proje geliştirme ve uygulama danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası

AB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen IQVET Programı tarafından desteklenen, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (KİPLAS) 1 yıl süreli Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (CHEM-VET) kapsamında proje geliştirme ve uygulama danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Belgesel Sinemacılar Birliği

Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu III Medya Bileşeni kapsamında desteklenen, Belgesel Sinemacılar Birliği’ne (BSB) ait Copyright Distribution for Turkish Film Industry and Online Broadcasting projesi kapsamında, proje geliştirme hizmeti sağlanmıştır.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası

AB Voc-Test I Hibe Programı kapsamında desteklenen, Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’na (KİPLAS) ait 27 ay süreli Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi (KİTEM) kapsamında proje geliştirme ve uygulama danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Vezirköprü Belediyesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen, Vezirköprü Belediyesi’ne ait Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi (EKAY) kapsamında proje geliştirme danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

AB Voc-Test I Hibe Programı kapsamında desteklenen, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’na (TTSİS) ait Tekstil Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulum Projesi kapsamında proje geliştirme danışmanlığı hizmeti verilmiştir.