HİZMETLERİMİZ

Ulusal Meslek Standardı & Yeterlilik Hazırlama

GESPRO Danışmanlık hizmetleri arasına bir yenisi daha eklenmiştir. Tüm sektörlere yönelik "Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Danışmanlığı" hizmeti verilmektedir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında AB, 2008 yılından beri her ülkenin kendi Ulusal Yeterlilik Çerçevesini oluşturmasını ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ne entegre edilmesini teşvik etmektedir. Bu doğrultuda Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik kavramları birçok sektör için önem kazanmıştır.

Ulusal Meslek Standardı (UMS); “bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur”. UMS’lerin oluşturulmasıyla; istihdamın geliştirilmesi, işsizlik oranının düşürülmesi ve rekabet edebilirliğin artması hedeflenmektedir. Ulusal Yeterlilik ise; “yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir”. Ulusal Yeterlilik’ler; örgün ve yaygın öğrenmenin tanınmasına imkân sağlamayı, kredilerin taşınabilirliği ve ilerlemeyi gerçekleştirmeyi, esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Kurumumuz, Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için ilgili kurum ve kuruluşlara, konusunda uzman kişiler tarafından danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen GESPRO ekibiyle iletişime geçiniz.