HİZMETLERİMİZ

TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri Eğitimi

2008 yılı itibariyle Türkiye’nin GSYİH’ya oranla Ar-Ge harcamaları % 0,79 olarak gerçekleşti.  Bu oran Japonya’da %3.18, ABD’de %2.68, AB’de % 1.84 ve Çin’de % 1.34 oldu.

Günümüz yüksek rekabetçi ekonomisinde yenilikçiliği odağında bulunduran Ar-Ge faaliyetleri kurumları ve ülkeleri öne çıkartan en önemli faktörlerden biridir. 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2005 yılında aldığı kararla bu durumun altını çizmiş ve “2010’da Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranla %2 ve özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının %50 olmasını hedeflemiştir.” Buna rağmen 2010 yılı içerisindeki Ar-Ge harcamaları %1 oranında seyretmiş olup ülkemizde başta özel sektör olmak üzere, Ar-Ge adına yapılan yatırımların hala istenilen seviyeye gelmediğini göstermektedir.

Gelişim için Sürdürülebilir Kalkınma hedefiyle yola çıkan GESPRO danışmanlık başta özel sektör olmak üzere kurumların uygun Ar-Ge açılımlarına finansman sağlayan ulusal ve uluslar arası kaynaklı TUBİTAK Ar-Ge Destekleri konusunda da eğitimler düzenlemektedir. Düzenlenecek olan eğitim programı ile Türkiye’de özellikle özel sektörün faydalanabileceği hibe destekleri konusunda bilgi verilmesi ve bu destekler kapsamında daha çok ve daha nitelikli projelerin geliştirilip uygulanması hedeflenmektedir.

Aşağıda geçen konu başlıkları örnek amaçlı verilmiştir. Eğitim içerikleri ilgili kurumların talepleri doğrultusunda ayrıntılı olarak sunulacaktır. Söz konusu başlıklar, kurumun yapısı ve talepleri doğrultusunda, Ar-Ge öğesinin temel olduğu tüm diğer ulusal ve uluslararası desteklere göre düzenlenebilir.
 

AR-GE HİBE DESTEKLERİ PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAM İÇERİĞİ

A. AR- GE PROGRAMLARI

I. TÜBİTAK TEYDEB Programları Hakkında Genel Bilgi 

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • KAMAG Programı
 • Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

II. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Hakkında Genel Bilgi

 • TTGV Proje Destekleme Yaklaşımı
 • Ar-Ge Proje Destekleri
 • Çevre Proje Destekleri
 • Stratejik Odak Konuları Projeleri
 • Desteklenen Proje Örnekleri

III. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

 • İşbirliği Özel Programı
 • Fikirler Özel Programı
 • Kişiyi Destekleme Programı
 • Kapasiteler Özel Programı
 • Ortak Araştırma Merkezi -  JRC  (The Joint Research Centre)

B. Sanayi Ar-Ge/ KOBİ Ar-Ge Destek Programı Proje Hazırlama Süreci

 • Ar-Ge desteği ve Yenilik Kavramı
 • Destek Kapsamı ve Destekleme Oranları
 • Destek Kapsamına girecek proje fikrinin geliştirilmesi

– Grup Çalışması –

i.    Başvuru Süreci ve Yetkilendirilme Aşamaları

 • Proje Öneri Dosyasının Hazırlanması/ Dikkat edilecek noktalar

a. Kuruluş Bilgileri
b. Projenin Başlatılma Gerekçeleri, Uygulanacak Yöntemler, Ar-Ge Aşamaları
c. İş Planı- İş Paketleri
d. Proje Yönetimi ve Organizasyonu
e. Ekonomik Öngörüler ve Maliyet Hazırlıkları

Grup Çalışması

ii.   Başvurunun Gönderimini Takip Eden Süreçte Dikkat Edilecek Noktalar

 • Uzman Değerlendirmesinin Takibi
 • Hakem Değerlendirmeleri esnasında yapılması gerekenler

– Grup Çalışması –

 C. Sanayi Ar-Ge/ KOBİ Ar-Ge Destek Programı Proje Uygulama Süreci

 • Sözleşmenin imzalanması
 • Projenin Uygulama Süreçlerinin Yürütülmesi

a. Faaliyet Raporları
b. Mali Raporlar
c. Y.M.M Tasdik Raporları
d. İzleyici Ziyaretleri
e. Mali Değerlendirme sonucu destek miktarının alınması
f. Proje Final Raporunun Hazırlanarak Dosyanın Tamamlanması