HİZMETLERİMİZ

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı II (IPA II) altında Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için tahsis edilen toplam tutar 4,53 Milyar Avrodur. Bu miktara diğer uluslar arası ve ulusal hibe imkânları da dâhil edildiğinde Türkiye’deki kurumların projelerini gerçekleştirebilmeleri için sunulan fırsatlar önemli seviyelere ulaşmaktadır.

Eğitim programlarımızda, bu fırsatların değerlendirilmesinde yaşanan insan kaynağı ve bilgi eksikliklerinin giderilerek özgün, çözüm odaklı, iyi uygulama örneği olabilecek ve sürdürülebilir projelerin geliştirilip uygulanması hedeflenmektedir. Bu hedeften hareketle, GESPRO Danışmanlık olarak edindiğimiz deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyoruz:

 • GESPRO Danışmanlık uzman ekibi olarak, şimdiye kadar 310 saat eğitim verdik.
 • İrtibatta bulunduğumuz Özel Sektör Kuruluşları, Kamu Kurumları, STK ve Üniversitelerde ücretsiz bilgi günleri/ seminerler düzenledik.
 • Avrupa Birliği Hibe DestekleriKalkınma Ajansları destekleri ve TÜBİTAK Ar-Ge destekleri kapsamında danışmanlık hizmeti verdiğimiz kurum/ kuruluşların şu ana kadar 3 Milyon TL’den fazla hibe desteğinden faydalanmalarını sağladık.

NEDEN GESPRO DANIŞMANLIK EĞİTİMLERİ?

GESPRO Danışmanlık olarak, teorik bilgiyi proje geliştirme ve uygulama deneyimlerimize dayalı pratik uygulamalarla harmanlıyoruz. Katılımcıların, yakın gelecekte açılacak hibe desteklerine yönelik proje hazırlama ve uygulama kültürünü geliştirmesini hedeflemekteyiz. Bu nedenle GESPRO Danışmanlık Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi FARKLIDIR, ÇÜNKÜ:

 • Sadece proje geliştirme değil projelerin yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken noktaların da yoğunlukta olduğu bir programdır,
 • Deneyimli proje ekibimizin başarı öykülerini içerir,
 • Katılımcı ve grup çalışmaları ağırlıklı eğitim yöntemini kullanır,
 • Proje Döngüsü Yönetimi konusunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için daha yoğun soru-cevapbölümlerine yer verir,
 • Mevcut kaynaklara ek olarak yeni analiz ve planlama örneklerini sunar.
 • Düzenli olarak verdiği genel katılıma açık eğitimlerinin yanında kurumların ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirilmiş eğitim hizmeti de sunar. 

Katılımcı değerlendirmelerinden alıntılar:

 • "Oldukça başarılı bir ekip. Planlama ve dokümantasyonun önemini ayrıntılı olarak öğrendik." Dr. Hale Aral
 • "Profesyonel şekilde, gerçekten işe yarayacak bilgileri, iyi kurgulanmış sunumlar eşliğinde veren bir şirket. Hiç bilgim olmayan bir konuda büyük ölçüde donanımlı hale geldim. Mesleğimle ilgili beni ileriye götürecek yeni bir beceri edindim. Son derece kaliteli ve profesyonel bir ekip. Üstün iletişim becerilerine sahip bir ekibiniz var. Çıtayı çok yükselttiniz. Ekip olarak veremeyeceğiniz ya da başarılı olamayacağınız bir eğitim/konu düşünemiyorum." Uzm.Dr. Feray Akbaş
 • "Alanınıza olan hakimiyetinize, gösterdiğiniz yüksek iletişim becerilerine ve anlayışınıza teşekkürler. Konuyla ilgili olarak artık önümü görüyorum." Elif Uzel
 • "Tüm katılımcılarla bire bir ilgilenildi. Katılımcıların sorularına tecrübelerine dayanan bilgileriyle en doğru cevapları verdiler." Ümit Kırım
 • "Bilgili, iletişime açık,konularına vakıf ve paylaşımcı bir ekip. Genç ve dinamik kadrosu ile Hibe Destekleri ve Proje Döngüsü Yönetimi konularında tamamı ile aydınlandım." Reyhan Yıldız
 • "Gelişime açık, farklılıklar yaratan bir ekip." Başhemşire Yrd. Esma Uygur
 • "Samimi, nazik, bilgili bir ekip. Önümü görmeyi kolaylaştırdılar." Emel Özkan
 • "İletişim becerileri iyi. Aldığımız eğitimin konu hakkında farkındalık yarattığı kanaatindeyim." Doç. Dr. T. Fikret Çermik
 • “Enerji dolu, bilgili, araştırma yapmaya yönlendirici ve özendirici; geniş bakış açısı kazandırabilme yeteneğine sahip bir ekip. projeyi nasıl yazacağımız konusunda oldukça bilgilendik ve cesaretlendik. Her şey için sonsuz teşekkürler!” Hemşire Banu Katran
 • "Bu eğitimi aldıktan sonra projeler ve mali destekler hakkında yeterli bilgi edindim ve konuya daha olumlu bakmaya başladım. Bilgili, deneyimli, samimi, konusuna hakim, iletişim tekniklerini iyi bilen ve grubu konuya katabilecek beceride bir ekip. Bundan sonraki bir eğitimde de bir arada olmak isterim.” BaşhemşireYasemin Melek Tan

 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) VE PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAM İÇERİĞİ

 A. Avrupa Birliği Hakkında Genel Bilgi

Kısa Tarihçe

AB Kurumları

Türkiye’nin Adaylık Süreci ve Bu Süreçteki Önemli Aşamalar

B. Avrupa Birliği Mali Destekleri

Destek Türleri:  Kredi- Hibe

Yatırım Kredileri

Hibe Destekleri

i. Türkiye’nin Hibe Destekleri açısından yeri (MEDA, Katılım Öncesi Mali   Yardımlar, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- IPA)

ii. Hibe Desteklerinin Kapsamı

iii. Faydalanıcılar

iv. Hibelerin Kurgulanması, Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme Süreçleri

C. Hibe Destekleri

Hibe Nedir?

Hibe Desteğinin Özellikleri Nelerdir?

Hibe Desteğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

D. Proje Kavramının Tanımı

Proje Nedir?

Projelerin Özellikleri

E. Proje Döngüsü Yönetimi Tanımı

 Proje Fikrinin Belirlenmesi

Proje Fikrinin Analizi*

i. Sorun Analizi

ii. Paydaş Analizi

iii. Hedef Analizi

iv. Proje Amacının Tanımlanması

v. Strateji Analizi

*Analiz aşamalarının her biri, önce birer örnek çalışma üzerinden pekiştirilir; ardından katılımcılara grup çalışmaları üzerinden uygulama yapma fırsatı tanınır.

F. Faaliyet Planı

Faaliyet Planı ve Görev Dağılımının Kurgulanması

 – Grup Çalışmaları –

G. Mantıksal Çerçeve Matrisi

Mantıksal Çerçeve Tanımı ve Önemi

Mantıksal Çerçeve Matrisinin Kurgulanması

i. Faaliyetler, Sonuçları ve Risk Analizi

ii. Başarı Ölçütleri ve Doğrulama Kaynakları

– Grup Çalışmaları –

H. Sürdürülebilirlik

Projelerde Sürdürülebilirliğin Önemi

i. Kurumsal Sürdürülebilirlik

ii. Politik Sürdürülebilirlik

iii. Mali Sürdürülebilirlik

iv. Çevresel Sürdürülebilirlik

İ. Proje Bütçesi

Proje Bütçesinin Kurgulanması

i. Bütçe Formatının İncelenmesi

ii. Bütçe Alt Kalemlerinin Oluşturulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

iii. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

– Grup Çalışmaları –

J. Projelerin Değerlendirilme ve Uygulama Süreçleri

Başvurusu Yapılan Projelerin Değerlendirilme Aşamaları

Projelerin Başarısız Olma Nedenleri

Kabul Edilen Projelerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

Uygulama Sürecinde Karşılaşılabilecek Güçlükler

Başarılı Proje Örnekleri

Uygulama Sürecinin Aşamaları

Hibe İzleme Bilgi Sistemi (G-MIS) – (AB projeleri için)

Görünürlük Kuralları

İyi Uygulama Örnekleri

 

BİTİRİRKEN

Genel Değerlendirme

Katılımcı Anketi

Sertifikaların Dağıtılması